ซีรี่ย์เกาหลี Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย Ep.1-58

Good Daughter Hana, ซีรี่ย์พากย์ไทย     12 ธันวาคม 2560

ดูซีรี่ย์เกาหลี Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากไทย


Detail :Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ เรื่องราว “ในสมัยโชซอน ตระกูลจางคือต้นตระกูลที่คิดค้นการกลั่นซีอิ๊วจากถั่วเหลือง เป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วทีเป็นจุดเริ่มต้นการหมักถั่วที่เรียกว่า “ซีอิ๊วฮวังโซ” นับว่าเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจซีอิ๊วจากถั่วเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.1

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.2

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.3

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.4

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.5

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.6

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.7

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.8

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.9

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.10

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.11

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.12

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.13

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.14

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.15

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.16

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.17

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.18

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.19

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.20

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.21

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.22

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.23

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.24

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.25

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.26

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.27

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.28

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.29

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.30

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.31

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.32

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.33

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.34

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.35

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.36

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.37

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.38

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.39

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.40

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.41

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.42

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.43

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.44

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.45

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.46

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.47

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.48

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.49

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.50

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.51

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.52

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.53

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.54

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.55

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.56

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.57

Good Daughter Hana ฮานา ทายาทหัวใจนักสู้ พากย์ไทย Ep.58

กด like ไว้นะเผื่อเวปโดนอุ้มจะได้ตามกันถูกกดติดตามเพื่อรับชม ดูซีรีย์ก่อนใคร

ปิด