ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han กระบี่คลั่งฟ้า พากย์ไทย Ep.1-30 (จบ)

Ni Shui Han     23 ธันวาคม 2559

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han กระบี่คลั่งฟ้า พากย์ไทย 

lie-to-me-korean-drama-01-735x400

ชีเส้าซัง(จางจื้อหลิน)ฉายา มังกรเทพนพเก้า ผู้นำค่ายเหลียนหยุน ทุกคนที่ได้พบ ชีเส้าซังจะต้องชื่นชอบและยินดีเป็นสหาย กู้ซีเจา(จงฮั่นเหลียง)เป็นชาวยุทธนิรนาม แต่มีวรยุทธเป็นเลิศ และมีความรู้ความสามารถมาก ทำให้ชีเส้าซังเลื่อมใสในตัวกู้ซีเจาเป็นอันมาก มีเพียงเอี้ยนหมิงเจิ้ง(หยีหน่า)พี่สามแห่งค่ายเหลียนหยุนเท่านั้นที่สงสัยฐานะที่แท้จริงกู้ซีเจา ในวันที่กู้ซีเจาทำพิธีเพื่อเข้าสู่ค่ายเหลียนหยุน เอี้ยนหมิงเจิ้งวางแผนให้มู่จิ่วผิงน้องแปดไม่ได้เข้าร่วมพิธี เพื่อไม่ให้พี่น้องในค่ายต้องตายกันหมด ขณะที่กู้ซีเจากำลังทำพิธีอยู่นั่นเอง ทันใดนั้นเองกู้ซีเจาก็ชักกระบี่ออกมาฆ่าพี่น้องในค่ายเหลียนหยุน กู้ซีเจากล่าวหาชีเส้าซังว่าสมคบคิดกับเมืองเหลียว ที่แท้กู้ซีเจาได้รับคำสั่งลับจากอำมาตย์ฟู่จงซูให้ตีสนิทชีเส้าซัง เพื่อช่วงชิงกระบี่นี่สุ่ยหานที่เลื่องลือไปทั่วยุทธภพมาให้ได้

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han กระบี่คลั่งฟ้า พากย์ไทย

ดูแบบ HD 720-1080

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.1 / สำรองEp.1 / Ep.1

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.2 / สำรองEp.2 / Ep.2

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.3 / สำรองEp.3 / Ep.3

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.4 / สำรองEp.4 / Ep.4

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.5 / สำรองEp.5 / Ep.5

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.6 / สำรองEp.6 / Ep.6

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.7 / สำรองEp.7 / Ep.7

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.8 / สำรองEp.8 / Ep.8

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.9 / สำรองEp.9 / Ep.9

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.10 / สำรองEp.10 / Ep.10

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.11 / สำรองEp.11 / Ep.11

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.12 / สำรองEp.12 / Ep.12

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.13 / สำรองEp.13 / Ep.13

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.14 / สำรองEp.14 / Ep.14

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.15 / สำรองEp.15 / Ep.15

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.16 / สำรองEp.16 / Ep.16

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.17 / สำรองEp.17 / Ep.17

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.18 / สำรองEp.18 / Ep.18

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.19 / สำรองEp.19 / Ep.19

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.20 / สำรองEp.20 / Ep.20

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.21 / สำรองEp.21 / Ep.21

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.22 / สำรองEp.22 / Ep.22

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.23 / สำรองEp.23 / Ep.23

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.24 / สำรองEp.24 / Ep.24

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.25 / สำรองEp.25 / Ep.25

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.26 / สำรองEp.26 / Ep.26

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.27 / สำรองEp.27 / Ep.27

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.28 / สำรองEp.28 / Ep.28

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.29 / สำรองEp.29 / Ep.29

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.30 / สำรองEp.30 / Ep.30

……………………………………………………………………………………………………………………

ดูแบบ 360p เหมาะกับการดูผ่านมือถือ

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.1 / สำรองEp-1 / Ep.1

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.2 / สำรองEp-2 / Ep.2

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.3 / สำรองEp-3 / Ep.3

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.4 / สำรองEp-4 / Ep.4

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.5 / สำรองEp-5 / Ep.5

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.6 / สำรองEp-6 / Ep.6

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.7 / สำรองEp-7 / Ep.7

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.8 / สำรองEp-8 / Ep.8

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.9 / สำรองEp-9 / Ep.9

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.10 / สำรองEp-10 / Ep.10

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.11 / สำรองEp-11 / Ep.11

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.12 / สำรองEp-12 / Ep.12

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.13 / สำรองEp-13 / Ep.13

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.14 / สำรองEp-14 / Ep.14

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.15 / สำรองEp-15 / Ep.15

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.16 / สำรองEp-16 / Ep.16

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.17 / สำรองEp-17 / Ep.17

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.18 / สำรองEp-18 / Ep.18

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.19 / สำรองEp-19 / Ep.19

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.20 / สำรองEp-20 / Ep.20

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.21 / สำรองEp-21 / Ep.21

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.22 / สำรองEp-22 / Ep.22

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.23 / สำรองEp-23 / Ep.23

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.24 / สำรองEp-24 / Ep-24

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.25 / สำรองEp-25 / Ep-25

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.26 / สำรองEp-26 / Ep-26

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.27 / สำรองEp-27 / Ep-27

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.28 / สำรองEp-28 / Ep-28

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.29 / สำรองEp-29 / Ep-29

ซีรี่ย์จีน Ni Shui Han พากย์ไทย Ep.30 / สำรองEp-30 / Ep-30