ซีรี่ย์จีน The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.1-75

The Story of Llu Hal And Jinchan, ซีรี่ย์พากย์ไทย     13 มกราคม 2560

ดูซีรี่ย์จีน The Story of Llu Hal And Jinchan พากย์ไทย

เทพหลิงไห่

เรื่องราวของหลิวไห่และจินเฉิน ตำนานละครละครพื้นบ้านจีน หลิวอู๋ต่อสู้กับคางคกสีทองแห่งเรื่องราวของเวทมนตร์ชั้นสูง ถูกทำร้ายแต่ชิวอิงหู จากเพื่อนกลายเป็นคนรักที่ยังหลงรักชิวอิงหูของคางคกสีทอง ถันเหย้าเหวิน ในบทบาทนี้ให้กับเขาบางคนโดยสิ่งที่เป็นพวกเขาในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพื่อนและเข้าร่วมสงครามในอินเดีย..

 ดูซีรี่ย์จีน The Story of Llu Hal And Jinchan พากย์ไทย

ดูแบบ HD 720-1080

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.1 / สำรองEp.1 / Ep.1

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.2 / สำรองEp.2 / Ep.2

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.3 / สำรองEp.3 / Ep.3

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.4 / สำรองEp.4 / Ep.4

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.5 / สำรองEp.5 / Ep.5

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.6 / สำรองEp.6 / Ep.6

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.7 / สำรองEp.7 / Ep.7

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.8 / สำรองEp.8 / Ep.8

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.9 / สำรองEp.9 / Ep.9

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.10 / สำรองEp.10 / Ep.10

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.11 / สำรองEp.11 / Ep.11

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.12 / สำรองEp.12 / Ep.12

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.13 / สำรองEp.13 / Ep.13

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.14 / สำรองEp.14 / Ep.14

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.15 / สำรองEp.15 / Ep.15

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.16 / สำรองEp.16 / Ep.16

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.17 / สำรองEp.17 / Ep.17

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.18 / สำรองEp.18 / Ep.18

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.19 / สำรองEp.19 / Ep.19

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.20 / สำรองEp.20 / Ep.20

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.21 / สำรองEp.21 / Ep.21

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.22 / สำรองEp.22 / Ep.22

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.23 / สำรองEp.23 / Ep.23

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.24 / สำรองEp.24 / Ep.24

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.25 / สำรองEp.25 / Ep.25

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.26 / สำรองEp.26 / Ep.26

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.27 / สำรองEp.27 / Ep.27

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.28 / สำรองEp.28 / Ep.28

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.29 / สำรองEp.29 / Ep.29

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.30 / สำรองEp.30 / Ep.30

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.31 / สำรองEp.31 / Ep.31

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.32 / สำรองEp.32 / Ep.32

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.33 / สำรองEp.33 / Ep.33

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.34 / สำรองEp.34 / Ep.34

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.35 / สำรองEp.35 / Ep.35

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.36 / สำรองEp.36 / Ep.36

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.37 / สำรองEp.37 / Ep.37

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.38 / สำรองEp.38 / Ep.38

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.39 / สำรองEp.39 / Ep.39

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.40 / สำรองEp.40 / Ep.40

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.41 / สำรองEp.41 / Ep.41

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.42 / สำรองEp.42 / Ep.42

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.43 / สำรองEp.43 / Ep.43

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.44 / สำรองEp.44 / Ep.44

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.45 / สำรองEp.45 / Ep.45

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.46 / สำรองEp.46 / Ep.46

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.47 / สำรองEp.47 / Ep.47

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.48 / สำรองEp.48 / Ep.48

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.49 / สำรองEp.49 / Ep.49

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.50 / สำรองEp.50 / Ep.50

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.51 / สำรองEp.51 / Ep.51

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.52 / สำรองEp.52 / Ep.52

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.53 / สำรองEp.53 / Ep.53

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.54 / สำรองEp.54 / Ep.54

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.55 / สำรองEp.55 / Ep.55

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.56 / สำรองEp.56 / Ep.56

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.57 / สำรองEp.57 / Ep.57

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.58 / สำรองEp.58 / Ep.58

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.59 / สำรองEp.59 / Ep.59

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.60 / สำรองEp.60 / Ep.60

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.61 / สำรองEp.61 / Ep.61

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.62 / สำรองEp.62 / Ep.62

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.63 / สำรองEp.63 / Ep.63

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.64 / สำรองEp.64 / Ep.64

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.65 / สำรองEp.65 / Ep.65

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.66 / สำรองEp.66 / Ep.66

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.67 / สำรองEp.67 / Ep.67

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.68 / สำรองEp.68 / Ep.68

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.69 / สำรองEp.69 / Ep.69

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.70 / สำรองEp.70 / Ep.70

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.71 / สำรองEp.71 / Ep.71

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.72 / สำรองEp.72 / Ep.72

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.73 / สำรองEp.73 / Ep.73

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.74 / สำรองEp.74 / Ep.74

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.75 / สำรองEp.75 / Ep.75

……………………………………………………………………………………………………………………

ดูแบบ 360p เหมาะกับการดูผ่านมือถือ

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.1 / สำรองEp-1 / Ep-1

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.2 / สำรองEp-2 / Ep-2

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.3 / สำรองEp-3 / Ep-3

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.4 / สำรองEp-4 / Ep-4

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.5 / สำรองEp-5 / Ep-5

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.6 / สำรองEp-6 / Ep-6

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.7 / สำรองEp-7 / Ep-7

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.8 / สำรองEp-8 / Ep-8

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.9 / สำรองEp-9 / Ep-9

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.10 / สำรองEp-10 / Ep-10

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.11 / สำรองEp-11 / Ep-11

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.12 / สำรองEp-12 / Ep-12

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.13 / สำรองEp-13 / Ep-13

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.14 / สำรองEp-14 / Ep-14

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.15 / สำรองEp-15 / Ep-15

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.16 / สำรองEp-16 / Ep-16

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.17 / สำรองEp-17 / Ep-17

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.18 / สำรองEp-18 / Ep-18

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.19 / สำรองEp-19 / Ep-19

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.20 / สำรองEp-20 / Ep-20

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.21 / สำรองEp-21 / Ep-21

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.22 / สำรองEp-22 / Ep-22

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.23 / สำรองEp-23 / Ep-23

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.24 / สำรองEp-24 / Ep-24

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.25 / สำรองEp-25 / Ep-25

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.26 / สำรองEp-26 / Ep-26

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.27 / สำรองEp-27 / Ep-27

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.28 / สำรองEp-28 / Ep-28

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.29 / สำรองEp-29 / Ep-29

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.30 / สำรองEp-30 / Ep-30

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.31 / สำรองEp-31 / Ep-31

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.32 / สำรองEp-32 / Ep-32

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.33 / สำรองEp-33 / Ep-33

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.34 / สำรองEp-34 / Ep-34

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.35 / สำรองEp-35 / Ep-35

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.36 / สำรองEp-36 / Ep-36

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.37 / สำรองEp-37 / Ep-37

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.38 / สำรองEp-38 / Ep-38

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.39 / สำรองEp-39 / Ep-39

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.40 / สำรองEp-40 / Ep-40

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.41 / สำรองEp-41 / Ep-41

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.42 / สำรองEp-42 / Ep-42

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.43 / สำรองEp-43 / Ep-43

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.44 / สำรองEp-44 / Ep-44

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.45 / สำรองEp-45 / Ep-45

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.46 / สำรองEp-46 / Ep-46

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.47 / สำรองEp-47 / Ep-47

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.48 / สำรองEp-48 / Ep-48

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.49 / สำรองEp-49 / Ep-49

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.50 / สำรองEp-50 / Ep-50

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.51 / สำรองEp-51 / Ep-51

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.52 / สำรองEp-52 / Ep-52

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.53 / สำรองEp-53 / Ep-53

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.54 / สำรองEp-54 / Ep-54

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.55 / สำรองEp-55 / Ep-55

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.56 / สำรองEp-56 / Ep-56

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.57 / สำรองEp-57 / Ep-57

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.58 / สำรองEp-58 / Ep-58

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.59 / สำรองEp-59 / Ep-59

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.60 / สำรองEp-60 / Ep-60

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.61 / สำรองEp-61 / Ep-61

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.62 / สำรองEp-62 / Ep-62

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.63 / สำรองEp-63 / Ep-63

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.64 / สำรองEp-64 / Ep-64

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.65 / สำรองEp-65 / Ep-65

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.66 / สำรองEp-66 / Ep-66

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.67 / สำรองEp-67 / Ep-67

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.68 / สำรองEp-68 / Ep-68

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.69 / สำรองEp-69 / Ep-69

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.70 / สำรองEp-70 / Ep-70

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.71 / สำรองEp-71 / Ep-71

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.72 / สำรองEp-72 / Ep-72

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.73 / สำรองEp-73 / Ep-73

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.74 / สำรองEp-74 / Ep-74

The Story of Llu Hal And Jinchan อภินิหารเทพหลิวไห่ พากย์ไทย Ep.75 / สำรองEp-75 / Ep-75

กด like ไว้นะเผื่อเวปโดนอุ้มจะได้ตามกันถูกกดติดตามเพื่อรับชม ดูซีรีย์ก่อนใคร

ปิด