ซีรี่ย์อินเดีย Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1-84

Chandra Nandini, ซีรี่ย์พากย์ไทย     25 กันยายน 2561

ดูซีรี่ย์อินเดีย Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (Chandra Nandini) เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อรานีมุรากำลังตั้งครรภ์ นางและมหาราชสุริยคุปต์เดินทางไปเข้างานฉลองของมคธตามคำเชิญของมหาราชศิศุนาคและมหารานีอวันติกา ระหว่างที่ทำการปราศรัยต่อหน้าชาวเมืองมคธ ช่างตัดผมชื่อนันทะมาล่วงเกินรานีมุรา รานีอวันติกาจึงสั่งจับนันทะจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาภายหลังมหาราชสุริยคุปต์ได้รู้ความลับที่ว่าแท้จริงแล้วอวันติกาคบชู้กับนันทะ สุริยคุปต์จึงไปหาศิศุนาคเพื่อบอกเรื่องอวันติกาคบชู้กับนันทะ แต่นันทะชิงสังหารศิศุนาคเสียก่อน สุริยคุปต์จึงพามุราหนีออกจากวังของมคธ และยอมพลีชีพเพื่อให้มุราปกป้องบุตรชาย มุราคลอดจันทระออกมาและนำไปซ่อนไว้ แต่นางถูกทหารจับตัวกลับมายังมคธ ขณะที่นันทะสถาปนาตัวเองเป็นมหาราชปัทมนันท์แห่งมคธ

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.3

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.4

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.5

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.6

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.7

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.8

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.9

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.10

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.11

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.12

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.13

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.14

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.15

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.16

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.17

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.18

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.19

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.20

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.21

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.22

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.23

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.24

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.25

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.26

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.27

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.28

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.29

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.30

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.31

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.32

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.33

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.34

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.35

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.36

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.37

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.38

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.39

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.40

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.41

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.42

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.43

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.44

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.45

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.46

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.47

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.48

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.49

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.50

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.51

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.52

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.53

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.54

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.55

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.56

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.57

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.58

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.59

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.60

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.61

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.62

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.63

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.64

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.65

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.66

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.67

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.68

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.69

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.70

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.71

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.72

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.73

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.74

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.75

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.76

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.77

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.78

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.79

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.80

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.81

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.82

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.83

Chandra Nandini จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ พากย์ไทย Ep.84