ซีรี่ย์จีน Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.1-32 (จบ)

Lord of Shanghai, ซีรี่ย์พากย์ไทย     4 พฤษภาคม 2561

ดูซีรี่ย์จีน Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย

เรื่องย่อ Lord of Shanghai (เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซีรี่ย์จีน อิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ ผลิตโดย TVB สู่สายตาคนไทย เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (Lord of Shanghai) เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (Lord of Shanghai) ออกอากาศ ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (Lord of Shanghai)

ตัวอย่าง Lord of Shanghai

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.1

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.2

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.3

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.4

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.5

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.6

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.7

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.8

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.9

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.10

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.11

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.12

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.13

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.14

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.15

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.16

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.17

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.18

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.19

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.20

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.21

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.22

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.23

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.24

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.25

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.26

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.27

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.28

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.29

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.30

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.31

Lord of Shanghai เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พากย์ไทย Ep.32