ซีรี่ย์เกาหลี Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1-62 (จบ)

Queen Seon Duk, ซีรี่ย์พากย์ไทย     8 มีนาคม 2561

ดูซีรี่ย์เกาหลี Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย

เรื่องย่อ ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน องค์หญิงต๊อกมานที่ถูกทอดทิ้ง ระหกระเหินออกจากวังหลวงด้วยเหตุอันมาจากคำพยากรณ์ที่เป็นอัปมงคล ต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัส เผชิญกับการฝ่าฟันแย่งชิงอำนาจในวังหลวงจนกลายเป็น ปฐมราชินี แห่ง อาณาจักรซิลลา ราชินีซอนต็อก ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.1

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.2

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.3

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.4

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.5

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.6

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.7

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.8

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.9

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.10

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.11

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.12

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.13

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.14

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.15

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.16

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.17

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.18

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.19

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.20

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.21

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.22

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.23

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.24

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.25

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.26

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.27

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.28

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.29

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.30

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.31

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.32

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.33

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.34

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.35

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.36

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.37

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.38

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.39

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.40

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.41

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.42

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.43

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.44

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.45

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.46

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.47

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.48

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.49

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.50

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.51

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.52

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.53

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.54

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.55

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.56

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.57

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.58

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.59

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.60

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.61

Queen Seon Duk ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน พากย์ไทย Ep.62