ซีรี่ย์เกาหลี Through the Waves ซับไทย Ep.1-143 (จบ)

Through the Waves     2 กันยายน 2561

ซีรี่ย์เกาหลี Through the Waves ซับไทย

Drama: Waves, Waves (literal title)
Revised romanization: Padoya Padoya
Hangul: 파도야 파도야
Director: Lee Deok-Gun
Writer: Lee Hyun-Jae, Lee Hyang-Won
Network: KBS2
Episodes: 120
Release Date: February 12, 2018
Runtime: Monday – Friday 9:00-9:40

เรื่องย่อ ละครครอบครัวซึ่งบอกเล่าเรื่องราวครอบครัวของผู้หญิงทั้งห้าที่ต้องเสียสมบัติที่มีและครอบครัวต้องพลัดพรากภายหลังสงคราม Cr.Izerock

Through the Waves ซับไทย Ep.1

Through the Waves ซับไทย Ep.2

Through the Waves ซับไทย Ep.3

Through the Waves ซับไทย Ep.4

Through the Waves ซับไทย Ep.5

Through the Waves ซับไทย Ep.6

Through the Waves ซับไทย Ep.7

Through the Waves ซับไทย Ep.8

Through the Waves ซับไทย Ep.9

Through the Waves ซับไทย Ep.10

Through the Waves ซับไทย Ep.11

Through the Waves ซับไทย Ep.12

Through the Waves ซับไทย Ep.13

Through the Waves ซับไทย Ep.14

Through the Waves ซับไทย Ep.15

Through the Waves ซับไทย Ep.16

Through the Waves ซับไทย Ep.17

Through the Waves ซับไทย Ep.18

Through the Waves ซับไทย Ep.19

Through the Waves ซับไทย Ep.20

Through the Waves ซับไทย Ep.21

Through the Waves ซับไทย Ep.22

Through the Waves ซับไทย Ep.23

Through the Waves ซับไทย Ep.24

Through the Waves ซับไทย Ep.25

Through the Waves ซับไทย Ep.26

Through the Waves ซับไทย Ep.27

Through the Waves ซับไทย Ep.28

Through the Waves ซับไทย Ep.29

Through the Waves ซับไทย Ep.30

Through the Waves ซับไทย Ep.31

Through the Waves ซับไทย Ep.32

Through the Waves ซับไทย Ep.33

Through the Waves ซับไทย Ep.34

Through the Waves ซับไทย Ep.35

Through the Waves ซับไทย Ep.36

Through the Waves ซับไทย Ep.37

Through the Waves ซับไทย Ep.38

Through the Waves ซับไทย Ep.39

Through the Waves ซับไทย Ep.40

Through the Waves ซับไทย Ep.41

Through the Waves ซับไทย Ep.42

Through the Waves ซับไทย Ep.43

Through the Waves ซับไทย Ep.44

Through the Waves ซับไทย Ep.45

Through the Waves ซับไทย Ep.46

Through the Waves ซับไทย Ep.47

Through the Waves ซับไทย Ep.48

Through the Waves ซับไทย Ep.49

Through the Waves ซับไทย Ep.50

Through the Waves ซับไทย Ep.51

Through the Waves ซับไทย Ep.52

Through the Waves ซับไทย Ep.53

Through the Waves ซับไทย Ep.54

Through the Waves ซับไทย Ep.55

Through the Waves ซับไทย Ep.56

Through the Waves ซับไทย Ep.57

Through the Waves ซับไทย Ep.58

Through the Waves ซับไทย Ep.59

Through the Waves ซับไทย Ep.60

Through the Waves ซับไทย Ep.61

Through the Waves ซับไทย Ep.62

Through the Waves ซับไทย Ep.63

Through the Waves ซับไทย Ep.64

Through the Waves ซับไทย Ep.65

Through the Waves ซับไทย Ep.66

Through the Waves ซับไทย Ep.67

Through the Waves ซับไทย Ep.68

Through the Waves ซับไทย Ep.69

Through the Waves ซับไทย Ep.70

Through the Waves ซับไทย Ep.71

Through the Waves ซับไทย Ep.72

Through the Waves ซับไทย Ep.73

Through the Waves ซับไทย Ep.74

Through the Waves ซับไทย Ep.75

Through the Waves ซับไทย Ep.76

Through the Waves ซับไทย Ep.77

Through the Waves ซับไทย Ep.78

Through the Waves ซับไทย Ep.79

Through the Waves ซับไทย Ep.80

Through the Waves ซับไทย Ep.81

Through the Waves ซับไทย Ep.82

Through the Waves ซับไทย Ep.83

Through the Waves ซับไทย Ep.84

Through the Waves ซับไทย Ep.85

Through the Waves ซับไทย Ep.86

Through the Waves ซับไทย Ep.87

Through the Waves ซับไทย Ep.88

Through the Waves ซับไทย Ep.89

Through the Waves ซับไทย Ep.90

Through the Waves ซับไทย Ep.91

Through the Waves ซับไทย Ep.92

Through the Waves ซับไทย Ep.93

Through the Waves ซับไทย Ep.94

Through the Waves ซับไทย Ep.95

Through the Waves ซับไทย Ep.96

Through the Waves ซับไทย Ep.97

Through the Waves ซับไทย Ep.98

Through the Waves ซับไทย Ep.99

Through the Waves ซับไทย Ep.100

Through the Waves ซับไทย Ep.101

Through the Waves ซับไทย Ep.102

Through the Waves ซับไทย Ep.103

Through the Waves ซับไทย Ep.104

Through the Waves ซับไทย Ep.105

Through the Waves ซับไทย Ep.106

Through the Waves ซับไทย Ep.107

Through the Waves ซับไทย Ep.108

Through the Waves ซับไทย Ep.109

Through the Waves ซับไทย Ep.110

Through the Waves ซับไทย Ep.111

Through the Waves ซับไทย Ep.112

Through the Waves ซับไทย Ep.113

Through the Waves ซับไทย Ep.114

Through the Waves ซับไทย Ep.115

Through the Waves ซับไทย Ep.116

Through the Waves ซับไทย Ep.117

Through the Waves ซับไทย Ep.118

Through the Waves ซับไทย Ep.119

Through the Waves ซับไทย Ep.120

Through the Waves ซับไทย Ep.121

Through the Waves ซับไทย Ep.122

Through the Waves ซับไทย Ep.123

Through the Waves ซับไทย Ep.124

Through the Waves ซับไทย Ep.125

Through the Waves ซับไทย Ep.126

Through the Waves ซับไทย Ep.127

Through the Waves ซับไทย Ep.128

Through the Waves ซับไทย Ep.129

Through the Waves ซับไทย Ep.130

Through the Waves ซับไทย Ep.131

Through the Waves ซับไทย Ep.132

Through the Waves ซับไทย Ep.133

Through the Waves ซับไทย Ep.134

Through the Waves ซับไทย Ep.135

Through the Waves ซับไทย Ep.136

Through the Waves ซับไทย Ep.137

Through the Waves ซับไทย Ep.138

Through the Waves ซับไทย Ep.139

Through the Waves ซับไทย Ep.140

Through the Waves ซับไทย Ep.141

Through the Waves ซับไทย Ep.142

WThrough the Waves ซับไทย Ep.143